Rozumíte všem těm zkratkám?

Víte, co znamená p.a, p.s., p.q., p.m., p.d.? Jedná se o latinské zkratky. a - annum - rok                        =  2 % s -  semestr - pololetí              =  4 % q -  čtvrtletí                               =  8 % m - mensem                              =  24 % d  - diem                                     = 730 % Toš asi tak....