Bankrot a insolvence

Dobrý den, dnes bychom se podívali na pojmy osobní bankrot a insolvence. Dlužník, který má vysoké dluhy, které nezvládá splácet, může požádat insolvenční soud o povolení soudního oddlužení – tedy o osobní bankrot (insolvenci). Předpokladem je to, že existuje více než jedna pohledávka (více různých dluhů), a že se jedná o pohledávku po splatnosti. Osobní bankrot pak může být proveden formou prodeje majetku nebo formou splátkového kalendáře. Může skončit za 3 roky, pokud je uhrazeno 60% dluhů (nebo pokud se jedna o insolvenci důchodce, nebo osoby, jejíž dluhy vznikly před 18 rokem). Nebo osobní bankrot končí za 5 roků – pokud soud shledá, že dlužník vyvinul dostatečné úsilí, aby alespoň „něco“ splatil. Může skončit i dříve, pokud dojde k úhradě 100% dluhů. Tož asi tak ... Wikipedia: Úpadek není jediný právní status, který může člověk v insolvenci mít, a proto není bankrot synonymem pro insolvenci.